BAZE PODATAKA - MS ACCESS

TIPKE ZA RAD U TABLICI ACCESSOVE BAZE PODATAKA
zadatak sa spajanjem parova
Iva Naranđa

Spoji značenje zdesna s odgovarajućom tipkom na lijevoj strani.