GLAGOLSKI PRILOZI

Vježba s ispunjavanjem praznina
David Sedlar i Danko Kanoti, 8.a

Unesi svoje odgovore u praznine, klikni na gumb "Provjeri".

Glagolski prilog sadašnji tvori se od glagola tako da se 3. licu množine doda nastavak .
Glagolski prilog tvori se od svršenih glagola tako da se osnovi doda nastavak ili .