NAČINSKE, VREMENSKE, MJESNE I POGODBENE REČENICE

Zadatak sa spajanjem parova
Igor Puhač, Bruno Blažeka, 8.a

Spoji rečenicu s desne strane s odgovarajućim parom na lijevoj strani.