PODJELA GLASOVA PO MJESTU TVORBE, PODJELA ŠUMNIKA PO ZVUČNOSTI

Kviz s ponuđenim odgovorima
Monika Ludaš i Lara Vrbanec
8.a

Odaberite točan odgovor za svako pitanje.