Nezavisno složene rečenice

Kviz s ponuđenim odgovorima
Jelena Žvorc & Adrijana Ritonja 8.a

Odaberite točan odgovor za svako pitanje.