MJESNA REČENICA

Vježba s ispunjavanjem praznina
Igor Puhač i Bruno Blažeka, 8.a

Unesite svoj odgovor u prazninu. Kad unesete vaš odgovor, kliknite na gumb "Provjeri".

Zavisna rečenica koja dopunjuje glavnu rečenicu kao priložna oznaka zove se mjesna rečenica.