Na kojem narječju i govoru se temelji književni jezik ?

Vježba s ispunjavanjem praznina
Luka Šarić i Adrian Leček 8.a

Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb "Provjeri".

Književni jezik temelji se na narječju i / govoru.