Glasovna promjena

Zadatak s pomiješanim redoslijedom
Petra Korent i Matej Lesar 8.a

Poredajte dijelove ispravnim redoslijedom. Kada završite kliknite na gumb "Provjeri".