Dopuni rečenicu

Vježba s ispunjavanjem praznina
8.a

Unesi svoj odgovor u prazninu, klikni na gumb "Provjeri".

Iako dvoglasnik ie bilježimo u dugim slogovima troslovom ije, izgovor je jednosložan i glasi .