Koje dijelove mora imati svako računalo ?

STROJNA I PROGRAMSKA OPREMA - 5. razred - Iva Naranđa

Povlačenjem spoji odgovarajuće parove: