Poveži nastavke imena s odgovarajućom vrstom datoteka:

strojna i programska oprema - organizacija podataka u računalu
5. razred - Iva Naranđa

Zadatak uparivanja: članove desnog niza poveži (povlačenjem) sa odgovarajućim članovima lijevog niza.