OSNOVE ICT-a

strojna oprema - osnovne komponente procesora
8. razred - Iva Naranđa

Zadatak uparivanja: članove desnog niza poveži (povlačenjem) sa odgovarajućim članovima lijevog niza.