OSNOVE ICT-a

strojna oprema - vrste i podjela osobnih računala
8. razred - Iva Naranđa

Zadatak uparivanja: članove desnog niza poveži (povlačenjem) sa odgovarajućim članovima lijevog niza.