OSNOVE ICT-a

strojna oprema - ulazno-izlazni pristupi
8. razred - vježba s popunjavanjem praznina (Iva Naranđa)

Ispuni sve praznine i tek tada klikni na gumb Provjeri. Za pomoć klikni na gumb Pomoć. Ako koristiš pomoć, umanjuju se bodovi!

Pristup i izlaznim uređajima moguće je ostvariti na dva bitno različita načina: usporedni ili pristup i slijedni ili pristup.
Kod pristupa odjednom se prenosi cijeli sadržaj , koji obično ima 8, 16, 32 ili 64 bita. Kako se bitovi prenose posredstvom električnih impulsa, za svaki moramo imati poseban električni vod. Da bi strujni krug bio zatvoren, dodatno moramo imati jedan zajednički povratni . Dakle, za prijenos n bitova moramo imati najmanje n + 1 električnih vodova. Za paralelni pristup su karakteristični priključci s mnogo žica i debeli (široki) priključni .
Kod pristupa, se prenose slijedno, jedan za drugim preko malog broja vodiča. Najmanji broj vodiča za serijski prijenos je , budući da također mora biti zatvoren strujni krug. Karakteristični priključci za pristup imaju malen broj žica i tanki su.