OSNOVE ICT-a

JEZIK RAČUNALA
5. razred - Iva Naranđa

Zadatak uparivanja: članove desnog niza poveži (povlačenjem) sa odgovarajućim članovima lijevog niza.