PRVI KORACI - tipke na tipkovnici - 5. razred (Iva Naranđa)

Zadatak uparivanja: članove desnog niza poveži (povlačenjem) sa odgovarajućim članovima lijevog niza.