PRVI KORACI

strojna i programska oprema
5. razred - kviz s ponuđenim odgovorima
Iva Naranđa

Odaberite točan odgovor za svako pitanje.