2012-09-28 16:46:36

Energija u našim domovima

 

Grafički prikaz rezultata on-line ankete

"Energija u našim domovima".

Anketa je bila aktivna na našem webu cijelo vrijeme trajanja ovog projekta. Dobili smo 50 odgovora. Pitanja, kao i grafički prikaz rezultata, pripremili su članovi našeg Web-tima.

REZULTATI ANKETE "ENERGIJA U NAŠIM DOMOVIMA"

II. osnovna škola Čakovec