2012-09-26 08:25:59

Solarni kolektori u II. osnovnoj školi Čakovec

U našoj školi već tri godine koristimo solarnu energiju za grijanje tople vode. Članovi našeg Web-tima zajedno sa Malim ekolozima istražili su kolika je njihova površina i snaga grijanja te sa članovima tehničke grupe izračunali koliko tijekom godine uštedimo njihovom primjenom.

U skladu s načelima Održive energije za sve, a u cilju uštede i iskorištavanja ekološki prihvatljivih izvora energije, u našoj smo školi prije tri godine ugradili osam solarnih kolektora za grijanje tople vode za potrebe kuhinje i sportske dvorane. Kolektori imaju ukupnu površinu od 14,4 m2 a montirani su na dva mjesta: jedan dio na krovu istočnog dijela zgrade a drugi na južnom zidu sportske dvorane. U prosječnom sunčanom danu kolektori ostvaruju snagu grijanja od 3 kW. S obzirom na godišnji broj sunčanih dana te snagu Sunčevog zračenja u Međimurju, može se izračunati da nam tijekom jedne godine uštede oko 17280 kWh (kilovatsati) električne energije koju bismo inače utrošili na zagrijavanje vode.
Primjena solarnih kolektora za grijanje vode danas je jedan od najboljih načina ekološkog iskorištavanja prirodnih, obnovljivih izvora energije, a time i zaštite našeg okoliša. Nadamo se da će takvih kolektora u budućnosti biti još više.

 

KAKO SMO NAPRAVILI IZRAČUN ?

Učitelj Gordan Bartolić educirao nas je u najvažnijim elementima pomoću prezentacije i pomogao primijeniti navedene podatke i formule:

Prvo: ako znaš snagu Sunčevog zračenja po metru kvadratnom na Zemljinoj površini (200 W/m2) i površinu naših kolektora (14.4 m2) onda lako pomnožiš i dobiješ ukupnu snagu koju od Sunca primaju naši kolektori.

Drugo: ako znamo ukupnu količinu energije koja pada na ovoj zemljopisnoj širini (1223 KWh/m2), pomnožimo je s površinom kolektora (14.4 m2) i tako dobijemo energiju koja pada na ukupnu površinu naših kolektora...

... a to je ujedno energija koju oni "proizvode" (i ujedno uštede na račun električne koju bismo inače trošili za grijanje vode).

Naravno, ovaj izračun je samo približno točan, ali dovoljno za potrebe ovog osnovnoškolskog istraživanja.

Članovi tehničke grupe

 

Fotografije je napravila naša foto-grupa:

 

SOLARNI KOLEKTORI NA KROVU NAŠE ŠKOLE

 

SOLARNI KOLEKTORI - DETALJ

 

SOLARNI KOLEKTORI

POGLED IZ HOLA ŠKOLE

 

SOLARNI KOLEKTORI NA

SPORTSKOJ DVORANI NAŠE ŠKOLE

 

 

SOLARNI KOLEKTORI NA SPORTSKOJ DVORANI NAŠE ŠKOLE - DETALJ


II. osnovna škola Čakovec