2012-06-05 12:00:06

Glogovi

Učenici 4. razreda na izvannastavnoj aktivnosti iz informatike izradili su glogove.

 

Glogster je besplatan alat za stvaranje multimedijalnih postera koji ostaju objavljeni na internetu, a osim slike i teksta, moguće je dodati poveznice, zvučne i videozapise.

 

ENERGIJA VJETRA - 4.a:

Jakov Bubek, Ema Medved, Marko Olčar, Ana Cirkvenčić, Patrick Šalamon, Grga Mati, Rea Perić

 

 

 UŠTEDA ELEKTRIČNE ENERGIJE U DOMAĆINSTVIMA - 4.b:

Stella Klara Sever, Karlo Majcen, Marta Gluhak, Matija Miro Ružić, Neda Grahovec

 


II. osnovna škola Čakovec