2012-09-28 10:09:00

ČAKOVEC - EKOLOŠKI SAMOODRŽIVI GRAD

Završna riječ povodom

Međunarodne godine održive energije za sve 2012.

Vizija ili utopija ?
 

Istražujući o održivoj energiji i obnovljivim izvorima energije na internetu smo naišli i na primjere ekoloških energetski samoodrživih gradova što nam je razbuktalo maštu i dovelo nas do vizije našeg Čakovca u budućnosti kao takvog grada.

Zamišljamo Čakovec u budućnosti kao samoodrživi ekološki grad. Čakovec bi sve svoje potrebe za energijom zadovoljavao obnovljivim izvorima energije. Kuće i svi drugi objekti bili bi napravljeni prema našem modelu energetski samostojne kuće.

Ovaj cilj sada možda izgleda teško ostvariv, ali osjećamo da će doći vrijeme kada će takvi gradovi biti jedina opcija.

 


Vaš Web-tim

 

Učenici članovi Web-tima:

Ilijana J. 8.r., Stela Š., 8.r., Dina G. 8.r., Martina D. 8.r., Monika K. 8.r., Jelena S. 8.r., Anja R. 8.r., Vanja Č.-P. 6.r., Luka G. 6.r., Luka J. 6.r., Noa J. 6.r.

i naši prošlogodišnji članovi koji su sudjelovali u početku projekta:

Veronika M. 8.r., Maja O. 7.r.,Niko K. 7.r. i Silvestar P. 5.r.

Voditeljica Web-tima: Iva Naranđa

Voditeljica novinarske družine: Julijana Marđetko

 

GLOG ODRŽIVA ENERGIJA ZA SVE

 

Upoznali smo se s pojmom održive energije i energetske učinkovitosti te istražili oblike obnovljivih izvora energije. Zadanom temom bavili smo se multidisciplinarno, kroz više nastavnih predmeta i izvannastavnih aktivnosti. U naše aktivnosti uključili smo i roditelje. Izradili smo obrazovne materijale, brošure i plakate, likovne radove, organizirali školu u prirodi, sudjelovali u dva eTwinning projekta, izradili model energetski samostojne kuće, istraživali o uporabi solarne energije u našoj školi i okolici, proveli ankete, istražili kako možemo primijeniti stečeno znanje i informacije u vlastitim kućanstvima, istražili mogućnosti korištenja obnovljivih izvora u Međimurju nekad i danas te pomoću raznih Web 2.0 alata pripremili i zabavno-edukativne sadržaje. Našim aktivnostima nastojali smo doprinijeti obilježavanju ove globalno važne teme i pokušali u našoj sredini podići razinu svijesti o važnosti energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Obnovljivi izvori energije sve se više smatraju jednim od ključnih čimbenika budućeg razvoja. Mada su još uvijek glavni izvori energije fosilna goriva, njihovi izvori sve su oskudniji. Sve više ćemo posezati za obnovljivim izvorima energije, kako bi unaprijedili svijet u kojem živimo te osigurali budućnost našoj djeci.

Bitno je napomenuti da se obnovljivi izvori energije također troše, no razlika je u tome što se oni obnavljaju, a ne iscrpljuju kao neobnovljivi izvori energije.

Pod pojmom energetska učinkovitost podrazumijevamo učinkovitu uporabu energije u svim sektorima krajnje potrošnje energije: industriji, prometu, uslužnim djelatnostima, poljoprivredi i kućanstvima. Energetska učinkovitost znači uporabiti manju količinu energije za obavljanje istog posla (grijanje ili hlađenje prostora, rasvjeta, pogon vozila...). Energetska učinkovitost ne smije se  promatrati kao štednja energije jer štednja podrazumijeva odricanja, dok učinkovita uporaba energije ne narušava uvjete rada i življenja. Učinkovitom uporabom energije podiže se kvaliteta okoliša i pridonosi se globalnoj borbi protiv klimatskih promjena.


 


II. osnovna škola Čakovec