2011-05-23 15:57:08

ANIMACIJE - ŠUME

Učenici osmih razreda na satu informatike izradili su animacije u programu Easy Gif Animatoru na temu „Šume“. Za ovaj zadatak na raspolaganju su imali jedan blok-sat.

Evo nekoliko radova: 

SADITE ŠUME, DAVORIN GRADEČAK, 8.A:

 

 

NE SJECITE ŠUME, ENA JANČI, 8.A:

 

POSADIMO STABLO, SVEN POSEDI, 8.A:

 

POSADIMO STABLO, OZREN KOSI, 8.A:

 

NE PALITE ŠUME!, FILIP SEDLAR, 8.A:

 

NE UBIJAJTE ŠUMSKE ŽIVOTINJE, DENIS HORVAT, 8.A:

 

NE BACAJTE OPUŠKE U ŠUMAMA, VERONIKA HORVAT, 8.A:

 

POSADIMO STABLO, PAULA KOVAČIĆ, 8.A:

 

ČETIRI GODIŠNJA DOBA U ŠUMI, REGINA NOVAK, 8.A:

 

ČUVAJMO ŠUME OD POŽARA, KRUNOSLAV LESAR, 8.C:

 

SPASIMO ŠUME I ZEMLJU, FRAN JALŠOVEC, 8.C:

 

ČUVAJMO ŠUME OD POŽARA, DUNJA ILIĆ I EDNA POMOR,8.C:

 

SPASIMO ŠUME, DORA DANIA, 8.C:

 

NE UNIŠTAVAJTE ŠUME, VITO MEDVED, 8.C:

 

ČUVAJTE NAŠE ŠUME, ANJA VURUŠIĆ, 8.C:

.

 

 


II. osnovna škola Čakovec